Detailed Information [103745]
 

Strain Information
DGRC Number 103745
Genotype with FlyBase Link w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}NP0753 / TM3, Ser[1]
Genotype w*; P{w+mW.hs=GawB}NP0753 / TM3, Ser1
Break points/Insertion Site 77A1; -; 77A2
Map Viewer
Related Genes CG32223 CR32229
Original Number 753
Chromosome 3
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP0753

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer TM3 Ser
Cluster id 1996
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression sg
Larval X-gal sg, epi stripe
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np25565_0807
Strand Plus
Insertion Point 20116780
Chromosome Band 3L
Flanking Sequence
GTTTTTGGAAACACNNCGTNGGGAAANACNCCCTTTTTGGGGCNNNAAAAAACCCCNGCT
TCGACGGGACCCCTTTTGGGTTNATCATGGCCGGTACACNAAGCTTAATCTCGTTGGCGC
AAAGAGAGCGGGAAAGAGAGGAACTAGTTAGTTCACCTAACCGCTCTCTTCAACTTCGTG
CGTGCGTGTGTGTGTGTATGTTGCCGCGCACCATCAGCTGATACTTTTTTTNNAGGCAGA
GTATCAAAAATAAGCTATNAACAGCTATTAAAGGGTATCAGNAGNGTGCTACCTTAATAA
TAANGAACAGATGTCTTTACGAACTTAGAAATAAATTAAGCAATCGTTTAAGACTCAAGA
CTAAATTAAGAGCCGGAAGAGAGTGACACATCAGAAACGAAGNTGGACTGAAATGGAAAT
TTAAATTTGCGCCGTTAGCTTGAAAGCAAGAAGTGTTGTTGNGGATNACAATCAATGCAA
TTTGCATTGNAATCTTCCGAAATGCTTTAAAACCAAAGATTGGAATGGCGANAAATTTCT
AGGCTATTAGCACCACCTTTAGCAAGTTCAAGGGNTCTAAATGNNTATCCTCCCGGCTCA
AAGANAANGGAGGGCANCCCTCANAAATTCNCATACCTATGCACATATGGANGGATATAT
GGNATNCNCCAGGTGTGGGCCAAAGGTCAAGGCTTAAANANGGCAAGCGGGNGGCCCNTG
GGACCTAATTAACANTTNATACCCCNAAAANAAATCATTGGNNCCAAAACAACAATTNAG
TTTTTTAACCCGGGGCNTCNgntncnaaanaaaacanaagngnnaaccngngcnncaaan
aaccccattatngggtgggggcccngttttcagggaggggnaangccctcncnaagggna
tnctcctttcagaccaatanaacccnngaagggnccnccggggcnaaaaaacccccggaa
nngggggntnatcaggagnanccgcn

CLOSE