Detailed Information [103833]
 

Strain Information
DGRC Number 103833
Genotype with FlyBase Link w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}CG8370[NP0957] / CyO
Genotype w*; P{w+mW.hs=GawB}CG8370NP0957 / CyO
Break points/Insertion Site 52D11; -; 52D12
Map Viewer
Related Genes ATPCL CG8370 CG8386
Original Number 957
Chromosome 2
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP0957

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer CyO
Cluster id 793
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Lethality lethal
Embryonic Expression sg
Larval X-gal sg, tr (all), fb
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np10285_0727
Strand Minus
Insertion Point 11065301
Chromosome Band 2R
Flanking Sequence
atnttttgggtgacactgccatttanttgtatacttcggtaagcttcggctatcgacggg
accaccttatgttatttcatcatgATTTAAGCGTTCAATGGCATGCGATTAAATTTAACA
TTGTATTGTAGCAGATTATTAAAATAATGAAATATTTATATATTATTAAATATATATAAA
AAAATATATATTTAATTTGTTTACTATAAATGCTATTAATATTATAGAGCCTAGCGCATA
CAGTTAATACTGTATATAATATTACATACTGTTGCGCAGTATTTTAAAACGCGCCAAAAA
GTATGCTCGAAAAAAATTAATAACAAAATGTATCGCCATGTATTCGAGGGAAAACAGTGA
AAGAGCTATCGAAACTTGGCCATCGCTAGCTAAAGAAACGACAACCGAAAGAAAGTTGCA
GTTTAGTTTACGTGTTAAAATTAATCGCAGGTCGTGAAGCTGATTTAACTAAAGTGAGTG
CTCTCGTCGCCCGTTAATATACCCGCGTATATACACCCACAATTTCATTGAATAGTGACG
AGTACAAAGGAAAACATGACCAAATGAAATTTCGCACAGATCGAAGAATNCATAAGAGAG
AACCGNCGCCAAAGAACCCATTATTGNTGGGGTCCGTTTTCAGGAAGGGCAAGCCATCCG
ACATGTCATCCTCTTCAGACCAATCAAATCCATGAAGAGCATCCCTGGGCATAAAATCCA
ACGGAATTGNGGGGGTTATCATGATGAGCTGGCCGAGTNAATCGATACAGNCAACTGGCT
TTGACCTTTGGTACTACTCTcttccgaggatgangtcgcacttattctatgctggctcaa
tggtagaggcatatcagnctcactngcnnnnnnnnnnnngnggnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan

CLOSE