Detailed Information [105032]
 

Strain Information
DGRC Number 105032
Genotype with FlyBase Link y[*] w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}NP5477 / TM6, P{w[-]=UAS-lacZ.UW23-1}UW23-1
Genotype y* w*; P{w+mW.hs=GawB}NP5477 / TM6, P{w-=UAS-lacZ.UW23-1}UW23-1
Break points/Insertion Site 75C2
Map Viewer
Related Genes CG7313 CG7320
Original Number 5477
Chromosome 3
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP5477

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer TM6UW23-1
Cluster id 1965
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression semental repeat in epi.
Larval GFP specific tr associated signal in A4 (?).
Larval X-gal not in discs. (s.g.)
Adult GFP internal
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np47635_0912
Flanking Sequence
NNAGAGGNAAGAAAAAAAAAAGGNAGGNTNAAGNNNNNNNNCNTNNCNAANGGGANNGAA
AAAAAACCAAANCNTTTTGNANGAGAAGCGAGAGNANNAAACNGNNNNNANNGNAGAGGG
GNNCNAGNNNNAGANNNGNNGNNNNAGAGGGAGNAGNAGANAANACAAANGANAGCGGAG
NNAGCACNGGNANNAGACCNCCCNNNGAANGACGAGNAGNNANGGNGGNGGNNNNCGNNG
CGNAGGNGAAGAAANAGNAANAGGGAGNNNAGNNNNNACGCANAAGNAGAAAGAGNGGNA
CGAAAAGAACCCAAAGAAAACANAANAAAACNAAAAGCGCGNGCCAGNAAAAACAGAAAA
AACANAGANAAAAGAAANNNANAAGANAANANAGANAAAAAAAAGAGAAGAAGGGNAAGA
AANAAANGAACAGNAAAGGACAAGAAAGAAAGAGAAGAAANAAGNANGAAAAGAANTGAN
AANAAGTAAGNANAGTANAAATAGAGAAAAGAANGNAANAAAATAGAGNAGAAAAGAACA
GCGAANAAAAAANAANAGGAAANAAAGACNNACANAGAAAAAAAAANAACGGAAAGAAGN
TNCNGGGGNGNGAGGAGACGGCAAACGAGANAAAAAAGTGNACNGGGAANAGNNAAAGAG
AAAGAAAANANAANAAACNACAANCNAANNNAAGAANGAAAANAAANNGCNAAAAAGAAA
AAGNANCAGAAAAGAGANACAANGAAGAGGACGGGANANNAAGAAGAGNAAAAAAAANGA
AAAAAGAGAGAANNGNCCGAaaaacancangaggaanaacaaagnannaaacaaggggga
aanaaaaanacaagagnaaagagcgcgngngcggagnaaagaacgnaaacaaaaaaaagn
aaanagaagngaanacgaaaananaaangagnagagaanaaanangcaaaaaagnangaa
ggaaaaaaganaagnaananannaaaaacagacgaaggngnnaacggagnaaagaaanca
ggaacaaaaaggngaaaagagaanaanaaaagaggagaaaaaanaaaagacncagaaaac
ganagagaagncggcngcaagnnagnaacangaaagaaagagannagangaaagagagaa
aagagaannannagggananaaaaaaaaaggaaaaaaaanaaaaaagnaagaananngan
nacaaaaannaaccagacngaagagaaanagagaaaaaaccnaaaaaannacaaaacana
aaaaaaagaaagagannggggaggacannncgaaggacncgncaacggaaggaaaggcgn
aaagaacacannaggnaanagagacgacannanaaagagaaaganaagacacaagaagac
gaaagaaggaagaaacnagnananacanagagagaaaagaaaaaggaaagaaaaaaagng
agaaaagnaaaanacaggcgggnagaaagacaaaanaaanagaaaaaaaaacacanaaag
gggagggangganagagnacaaagcaacagaaacanngcnaaagtaagacanaaaaaaaa
aanaaanaaaaaanncgaaaacaaanaagagagangggaganananaaaaaacganacan
gagganaacaagggaagaaanaaaacgnaaaanaaagaganganaaannnnagaggggag
aaanaaaaggaaaagnaaacagnaaaaaaagaggagaaaagcangnaaacaaagagaang

Library Name / Clone Name np / np67053_0309
Strand Plus
Insertion Point 18183663
Chromosome Band 3L
Flanking Sequence
gnnggnnnnngnntnngggnnnngnnnnngnnnnggttttttngnnnngantactgtggn
tcnnttaatcgccagtcntacgttaantggnagtctcttgccgacgggcaccaccttatg
ttatttcatcatgGTAGGTGCTCTCCTCTTTCGGTTCTTTCGATTCTCTGGCTCTCCGCA
GTTTCGTTTTCAATTAGGCTTAATCAAGCAAACGATCNATNNTCTAGANNTNNNTNTNCN
NNCNNANNATTAANAANAAAACTNTNNNTAAAATTNCTTTTAATTAATAAAAATANTGAN
TTAAAACANANCCNACANGCNNNCNGGNGNGTTAACAAAACACATANANTNTGNTTTNTT
CANACANANCNANNANNNNNNNANANAAAAAAANNNNCTNNAAANCNNNNNNNNGGAANN
NAAANNNNNGNNNGNNNTNTNNCCANCNNNNNNNNNNNNNTTTNNNNNNNNNNNNNNGNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CLOSE