Detailed Information [105091]

Strain Information
DGRC Number 105091
Genotype with FlyBase Link y[*] P{w[+mW.hs]=GawB}NP6045 w[*] / FM7c
Genotype y* P{w+mW.hs=GawB}NP6045 w* / FM7c
Break points/Insertion Site 2A2
Map Viewer
Related Genes EG:132E8.4 CG14772
Original Number 6045
Chromosome 1
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP6045

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer FM7c
Cluster id 37
General Information NP_lines
Embryonic Expression PNS?
Larval GFP sg, CNS.
Larval X-gal sg
Adult GFP internal
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanooaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2017-11-23
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np42455_0912
Flanking Sequence
GGGGGGNNAGGNGAGGGNGGNNAAAAACNNAGNAAAAAAGGNTTNTTGGGNNNGACACAN
CAACTTAANGGACACGGCCCGCCAAGNTGACGGCTAANCGANGGGNACCACCNTGATGAN
AAAACGGANAACGGNGGGGCGACGCGANCGCNCGCNGCAGGNNANCCGACAGGGCGCCAG
CAANGANNAAGNGCACCNNCAGGNNCCCACANCACCCAGCCCNGGCGAGCAGGACNAGNC
CNAGCCCCCCCGGANNCGACNGNAGGAAGAAAGNCANNCAGCACACAAACCNCCACGCCG
GCACNANGACNNAACTNACATCNANGAANGNAAACCCNCGCACAACAGAAAANAANGACA
GGGGNGGNCNGNCCCNGNNNGNAGCCAGCCCCCCCCNGNGGGACCACGGANANNACCCCC
AANAACGNCCNCCACCACCAGNGNGCAAANANAAAACCNCANAAAGGCAAAACAAAAACA
ACCAGAACGCAANAANAGGCCAAAAGCNACNNNAAAACGGCAANCANNAAACCAAAACNC
NNNGAANCGCAAAANCNCNCACCNNGGCGGCAGNACCAGCACGCCCGACNGACCCAANGC
AACCAACNNAGAGAACAGNAACAAGAGCCACACNANAANAAAACCNAAAANCANACGCGG
NNGACACCNCAAAANNANAAAAACGCGNCAAACCNGGGAACNNCNGNTNACCACAAACCG
CCCCCACCCANAGNAANCNAAAAAAAAACACNAGCNCACGNCCCCCGGGNCCNANCNGAN
CCACACACNAGAAGGAAGNGcggccgcncagggccacgccggacgcccacanaaancnna
naaaananganangngacnaaccaaaaacaacaggcaaaaccaancacctacnaaacccc
caaaaacnaancnangnacgcnananaaanananagaagcgccccanaaagnacaaanga
ccnnnaaaaaaaaaaaanaaaacaangcccaccccaacagaacaggaancncaaccacac
aaacaccaccccgaaanannaagnanaaaanannancaaanaaaancgaaggacacacna
agaaaaaacacnngaaaaacacacagaaaaccnacaacaaaccccacaaaagacgnngca
nnaaaaccaaccaccngaanacacaagnaaanangaacngnaangacaaaacaacaaang
ngcaaaccngngnagaaagacaanaaaanc

Library Name / Clone Name np / np65343_0309
Strand Minus
Insertion Point 1167394
Chromosome Band X
Flanking Sequence
ttttgcntgcgccttnntgcagtcatacgttagtggatgtctcttgccgacggggaccac
cttatgttatttcatcatgGTAAAAACGTTCTTAAATTTGTAACACGAAGCGGACGCGAT
TGGCAAAGGAATGGCGTTGAGTTTTTTTTTTTTTTTNGGGGGNNNNGATTTCNNGGGAAA
TTTCNGTTGGGGAAANTTNAANTTNCCAGGGGGNCCCNCCCCAACCCCAAAAAANNTTTA
GNGGGGNTTNGNTTTTNAACNGGNGGNNNNNCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTNNCCCTTTT
TTTTNGNNTTTTTTNCCCTNTNNGGNGNANTTTTTGGCGNNGNNACNGGGNCCCCNGGNN
TTTTTTCCNCCCCANTTTTTTTTNTNGGGGNNGGGGAAAANCCCCCCCNGGCCCNANAAA
NNANATNGGGNCTNTTTCCCCCCCCNGGCTTTAAAAAATACCCCCTNNAATTTNCCCCNG
GGGGGGNTTNTAAAAANTGGGGGGNTTTTCNCTGGNTTTTTTCCCCCCCGGGGGNNNANA
AAAAATTTTTTTCCCCCTNTTNTNGGNGGGGGGNNTNNNNAAAAATACCCCCNCTTTTTT
TTTTTTTTTTNNNGGGGNGGNGGNGGNCNNNGGNTTTTTTTTTATTGNGGNNGGGGGGNN
NCCNCCCCCCNCCCCCCCGGGGGGCGCNCCCTNTNGNNNTTTTTANAAAAAAAANNACCN
CNCCCCCCGNNNACANAAACNNNNNTTTTTTTTCCNNNNAAAAAAAATAAAAANTAGGGG
NGGGGNNNCNNTNTNNNCGCcccccccccccccntttttntttttttttcccnccnnaan
aggggngggggnnncnnccnnnnntnttnttttttggngnncnntaaaaaanaanaaaaa
anacn

Image Files
Embryo

e1 (->Large)


CLOSE