Detailed Information [105432]

Strain Information
DGRC Number 105432
Genotype with FlyBase Link y[*] w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}LKR[NP7336] / CyO, P{w[-]=UAS-lacZ.UW14}UW14
Genotype y* w*; P{w+mW.hs=GawB}LKRNP7336 / CyO, P{w-=UAS-lacZ.UW14}UW14
Break points/Insertion Site 28C4
Map Viewer
Related Genes CG14536 BEST:CK02318 CG7149
Original Number 7336
Chromosome 2
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP7336

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer CyUW14
Cluster id 1092
General Information NP_lines
Embryonic Expression sg
Larval GFP fb
Larval X-gal sg, tr
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanooaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2017-11-23
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np06785_0711
Flanking Sequence
ANNCAGGAGGGAANGGAAAAAANANNNATATANGNNNNGGGAAAANTGGGGTTTAAAAAA
ACCCNTNTTTGGGGGGGNNGGGGAAAGNAACCCGGGGNAAGGANGANGGGANNAAACAAA
ANGGGGANCNAAAAAAGNNCAAGAAGGGANNAAGNCAGNGNAANAAAGGGAGANAGNNGG
AGANNAGGAGAANNCAAAAGCAAGGNGANGGAANNAGAAAAAGAGAGAANAGNAANAANA
NAANAANAGAGNAANAAAGGNNAGNAAAGAAGGCAAGNNNGNGAAGNAGANNAAAAGAAN
AGAAGNGGGGGNGGAACAAAAAANCCCNNANGNTAGGACNNAAAGGGNAGGNAGCGGGGN
NGNAAGAGTNNATANGCCGAAGGGNGAGGGGGAGNGNNGGAANNNNNAGCANNANANGAA
GNAGGAAANNATAAAGGNAGGATGNGNNAAGATNNAACNNANAAANAAGGNGAANGCCAA
NNGGAGNAAANACNAGGNAAAAANAGAAAGAAANAGAAANATAAANATAGNAGTNNGTNA
AGNNNGAGGANANGNGNAAAACNCNGNGNNANNANAGGGNGTGAAGNNGGGAAGNANAGG
NNNGGAGNGNGNNNNNNGCGAGAAAAGGAAGGGANGNCNCGNNNGGCAGNANGANGGAAA
AGGCNGAAGNGNNAATGCAANANGANGNGAGGGGGAGGNGAGGACNNCGANNTNATAAAN
NCCNNGNAANNNNNCGAAATNNAAANANGGGNNGGAANGAAANACGGACGAANGNNGGNG
GANANGACNNNCNACNAAGNatagggggaaaganacgcngaagagnnngnnggggtgaan
angaggnnggngaannaanngcnaaaanagaaaatanganangaangaagggangntgng
aaaaaaggnnaaangaggaganggcnggngagggngangagggagagnganaagaganan
ananaaaaaanggtgnagngcngannagggngggacacgggaaaggaangnnncnggaga
ggaggnangggtgcnangacngaaacaagnagagcgggngaganaaggngangcnnggag
angcgnnnaagaaaancaaggganacngngngnanggnagtggaaaacgaaggagaaagg
nngaaannngggngaggtggagtagngccgaannannaangaaaganangaaaggncacg
ggacngaagncgangnncaannagcaaagtgaaanang

Library Name / Clone Name np / np55343_0309
Strand Plus
Insertion Point 7783705
Chromosome Band 2L
Flanking Sequence
ggcgcgcccgccaagggnnngnnggnnngttttggnnnggttttttgtgncnttaangca
gtctacgttagtggnngtctcttgccgacgggnaccccttatgttatttcatcatgGTAT
GGCCGTTACGCATCTTGTTATTCTAGTGTCTTTGCTCGTAGTGAATTCACGTTAAGGAAA
CATGTTTCACAATTTGGACAACGACTTCAACTTGTTTACGTACGTCAAGTAGCTCTAGTT
ATAAAACTTATTTCAGTATTATGATAACGTAATGACACTCTTATCAAACAACGAAATACC
CAAGCGATAAAACAAGAAGTATTACCCGACGCGGGGGGCAGTCAAAAAAGGAATATTAAT
GAAGACTTAAGCCTATTTTNTCGGGAACCNNNAACCTAGCGCNTNAGCCACCCCNNGGAN
TCTGGNAANCCAACTTNNANNNTTNNNNCCNCNAANNNNTNNNNANANNNNNNNNNAAAN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna


CLOSE