Detailed Information [112323]
 

Strain Information
DGRC Number 112323
Genotype with FlyBase Link w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}NP0773 / CyO
Genotype w*; P{w+mW.hs=GawB}NP0773 / CyO
Break points/Insertion Site 55F8
Map Viewer
Related Genes Jheh1 Jheh2 Bari1{}855
Original Number 773
Chromosome 2
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP0773

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer CyO;TM3 Ser
Cluster id 860
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression a small # of cells
Larval X-gal sg, fb, epi, gut
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np40765_0907
Flanking Sequence
ctttttnggggnaaaaaccnatttttntncttcggtaagactccggctatcgacgggacc
accttatgttatttcatcatgGCTTGCGCTTTACAAATCATTTGTGCTCGACgatcgaag
aatacataagagagaaccgtcgccaaagaacccattattgttggggtccgttttcaggaa
gggcaagccatccgacatgtcatcctcttcagaccaatcaaatccatgaagagcatccct
gggcataaaatccaacggaattgtggagttatcatgatgagctgccgagtcaatcgatac
agtcaactgtctttgacctttgttactactctcttccgatgatgatgtcgcacttattct
atgctgtctcaatgttagaggcatatcagtctccactgaagccatcttattctgtntnan
nctntnctgagccnatgnntntctnnnnnntttttnnnnnntgntnnnntnnnntcnnnn
nnnctnnnnncnnnntnnnttcnngttcttnnnncnnnntnntnnncnnnnnnnttnnnn
nccnnnnttnccntnntnnnnnttntnnncctnnnnnccttnnnnnnnnnnncnttcngn
ntnncnncncnntcnnntngtnnnncnncnnttntnttnnnnnntnnnnntnnnnnnnnn
nnnntcnncnnntnnnnnnntnntcnntttnnnttntnccnnnnnttnnnttnttccttt
nnnnncttttgncccntnttnttntcncnnnncnatnttccncnncnttntttntcncct
tnncnnnttttttntccnttntccnntntcttttttccgcccnctnnnnttccccnnccc
ccccttnccntnnctncnctcttncncntnnnccnnnnttcctnt

Library Name / Clone Name np / np64963_0309
Strand Plus
Insertion Point 13921533
Chromosome Band 2R
Flanking Sequence
GNNNGGNGNGNNTGNCCGGGGGCCCGCCCCGCCCCGTTTTTTGGGCCCGANNACCCCNGT
GGGGAAANNNCCCGCTTNTTTNGNGTTNAGTGGANGCCTCTTGCCGNCGGGNCCACCTTT
NGTTATTTCATNCATGGCGCAAGCTACCGGCAAACAAANGCTTTTTGTTGGCTTGTGGNT
TTCAAGTGGNATCCTCTAGCTNGNGCTTTGGGTACTCGNAAATNATTAAAAATAAAACTT
TAAAAATANNNNNNNNNANNNNANNNNNNNNNNNNTTTTTTTTNNNNNNNNNNNNNNNTT
NGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CLOSE