Detailed Information [113785]
 

Strain Information
DGRC Number 113785
Genotype with FlyBase Link y[*] w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}Pk61C[NP5918] / TM6, P{w[-]=UAS-lacZ.UW23-1}UW23-1
Genotype y* w*; P{w+mW.hs=GawB}Pk61CNP5918 / TM6, P{w-=UAS-lacZ.UW23-1}UW23-1
Break points/Insertion Site 61B1
Map Viewer
Related Genes Pk61C roo{}896
Original Number 5918
Chromosome 3
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP5918

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer TM6UW23-1
Cluster id 1718
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression Patchy.
Larval GFP ubiquitous
Larval X-gal checked
Adult GFP uniform
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np47795_0912
Flanking Sequence
GNNNNGNNNGNGNGGNGGGGNNGNNNAGGGGNGGGGGGTTTAGNTTCCTGGNNNGNACCC
CNNGGGNNAAGNCCCNTCTTNGGGGNCNNNGGNAACCCNCGGCTATCGACGGGACCACCT
TATGNNANNNCATCATGCGNGNGGCCGGNGGGGGCTNATNGGANNNCAAACCGGGGGGGG
GCGNGCACGCGGCGNNCGACNNCGCACACACACACACCCANNGCGCGCNGGCNNNGNNNN
NCANNCNCNGGCNNNNNCNCGACGCCCCNNGNNCGNGNGNNGNNNNGCNGNNGGGGGGGG
GGGGGGGGNNNCNCCNCANNNGGCCNNNNNNNNNNCNNNNNNNCNNNNNCGGNNNNNANN
NNNGNGNNNNCNCCCNCCGNGNNGNGNNCNNNGNNNNNNNCCGNNNGNNNNCNNNNGNCN
NNNNNNNGNNGNNCNNCGNNNGAGNGNGNGCCNGNNCCNNGNNNNNNNNGAGGGCNNNNN
NNNNNNCNGNCNCNNNCNGNGNNNNGNNNNNNNNNNNNNNNCCNNCNGCGNCGGNNNNNN
NGNCNNGNNNNNNGNNGNNNNNGGCGNNCNNNNGNGNNNNGNNNNGNGANNCNNNCNGNG
GNGGNNNNNNNNNNGNGCNNNNNNNGGGNNGCNCNNNNCGNNNGNNNNGNNNCNNNGCNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNGCCGNNCNCNNNCNNNNNCNCNGGCNCGCGCNNNGNNNNNNN
NNNCNCGCGCNNGNNCNGNNCNGNGNGNGCGNGNNCNCGGNGGNNGGNNNNNNNNNNNNN
NNGNGNGCCCNNNGGNNNNNnnnccccnnnnnnnnnnncncnnnnncnnncnnngngcgc
cngnnggcccnnnncnnnnnnnnnnnnngnncnnncnnnnnnnnnnnnnnnngnnnnnnn
gnnnnnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnnggcgnnnnngnnngnnnnnccnnngnnnnnnn
nnggnnncgnnnnnnnnnncccnnnnnnnnggggnnnnnnnnnnnnnnnggnnnan

Library Name / Clone Name np / np67103_0309
Strand Minus
Insertion Point 112440
Chromosome Band 3L
Flanking Sequence
annctttttgngcacttattncaagctttngttaagtggatgtctcttgccgacgggacc
accttatgttattttatcatgGTCGGGCGAGACTTTGACTTCCAAGCATTTGGCTCGAGC
AGCGAAACCGATGGGAGACGAGCGCCACCCGAGAGAACTCTCTTTGGCGTTGCCGCCCCC
GCCAAGCTAACCCTCGGCGCTCTCAGTTAAATGGGGCCAAAGCAGCGCATTCGTGTCGCC
GCTGGCGTCACAATTTTTTTTACAAGGCGAACAAGTTGCGCGCCACTTTTGAGAGCGTAA
TTGTTGCACTGTAATTGTTTGCCAGTGACTTTTTATAAATAAACACGACGGGGCAAAGCG
AAAACAAGTTTCAGTCGAAATCCACACAACTACATAAGGCCAAAGAGAGCGCACGCTCTT
TTTGAAGAGAGAGAGTGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGAGACNACCCG
NNTTTCTANCTGTAAACAAGCAAGAAGCGGANACTCTATAAAAGTGNGAAAGANACAGGG
CGACAGGCTAAGANTGCGGCNCTGCTNAAAAAACTCGTTTTTCCCGCTGGAAAAGGAANA
TATGGATAAAAAAGAATTCGNGGAATTTTCGCGCGAAAGANAAAGAAAAGTGGTGTAAAA
ATAAACAAGAATCCGCACCCGNTTACNNATACATACACGGGGCAACGANGGAAGAGAATT
GGTATATNTGAAAAACAGAGCGNACAAAANAAAATGNTTGAAAAGCGANGGGGCATCNTA
AAGGNGNACAAGCTTTTTCCttaaaaaacatacccaccggcnggcnccttnaaatgtaaa
naantntataaacgnggtttttangcgggtgagttgtgtgccaccaccccggtaaacctt
atgacacaaaccgggcanaaaatgcagggaaggccttggggtgttcccccccctcccaag
tttttgcaaaaaaacggttaaaaaanaagtgtaacttntc

CLOSE