Detailed Information [114100]
 

Strain Information
DGRC Number 114100
Genotype with FlyBase Link y[*] P{w[+mW.hs]=GawB}sgg[NP7142] w[*] / FM7c
Genotype y* P{w+mW.hs=GawB}sggNP7142 w* / FM7c
Break points/Insertion Site 3A8
Map Viewer
Related Genes EG:BACR7C10.2 sgg
Original Number 7142
Chromosome 1
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP7142

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer FM7c
Cluster id 82
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression sg
Larval X-gal sg
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np04805_0711
Strand Plus
Insertion Point 2399458
Chromosome Band X
Flanking Sequence
cgtgccactgcanttangtgtatacttcggtaagcttcggctatcgacgggaccacctta
tgttatttcatcatgCCCCAGTCAATCGATAAATATGTCCAAGTATTCGTATTCGTATTC
GCCGTCGCCGCTCTCTCGCCTGCCGCATTTTCGCTGCGCTCGACTTTTGCGCTGGTATGC
GTGTCTGCTGTTTTCTGTTTAATTCGCCTTTTTGCTCGGATTCCGCAGCGAAAACGTCAA
ATTTTTAGTAGCACGAAATTCGTGGCGAGAAGAACGCTGAAATCGAAAAAACGCGCGCCA
CAAATTAAAGTTAAAAGTGGAAAACAATAAGAGTAAAACCTTTGAATTTGCCGCTGTCAA
CGCGCTGCCTGCGTCGCTGCCCCCCGCTGCGCTGACGCTGCTGCGAATTTAGTTTCAATC
GAGATTCACTCGCTGTGTGTTCGAGTTCTCTGCTCTTCGCTCTTCGCTTCGCCTTTGATA
CCCGAGTTTGCACTAAATAACGCAGGGAAAAAACGCTGAATAAAACGCGAAAAACAAAAG
AAAAACGAAGAGAAAGAAGCAAAAGTAAAGCACCTCGAAAACACCGCAGAAAAGGCGAAA
AAAAAACGACGAAACTAAGCCCAGAAGGGCAAAAAACGAAATCAAACGTCACTTTTAATT
TGTTTCTGNGCCCCTGNGNGGGGGGGGGGGGTATTTGGGCGCNCNCCCNCTCGTTGGGGT
TTGGGNGGCAGNGCCCCGGGCGNGNGGGTATAAAAACTGNTTGCCTGGAANCCAAAGCGC
GGNAATGGCACCCCNTTTAGcgctggaaaaatttttccacggngaaaanaaaaanaanaa
agggagggggtggccaaaagaggncacagttgaaaacccaatccccccaaatnaaattcc
aaaaacccccgggcggnggggcgggccgncccccaattttttttggtn

CLOSE