Detailed Information [104942]
 

Strain Information
DGRC Number 104942
Genotype with FlyBase Link y[*] w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}apt[NP5298] / CyO, P{w[-]=UAS-lacZ.UW14}UW14
Genotype y* w*; P{w+mW.hs=GawB}aptNP5298 / CyO, P{w-=UAS-lacZ.UW14}UW14
Break points/Insertion Site 59F1; -; 59F4
Map Viewer
Related Genes CG30184 apt
Original Number 5298
Chromosome 2
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP5298

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer CyUW14
Cluster id 929
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression CNS, ol, head, hg...
Larval GFP sg, trachea. ring gland? (s.g.) headskelton (sh).
Larval X-gal not in discs. (s.g.)
Adult GFP ovaty, not testis.
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np49795_0912
Flanking Sequence
CNCCNAGGGGNGCNNNNCANCNANNNGCNTANAAAAAANANCNNNTTGGGGGANCANAAA
ANCCCCGNTTTTGACGNGCANNCGGAAAAGNCCAGGNCNANCGNACGGNNACCACCTTTA
AGGNATNCNCACNANGGNCTNGNAAANGGNGGGAGCAAAAAGAAAACGAACAACAAGCGG
CCAAACCGAGNCNTCCAACCTGGGGGCTGGACNGCCAACCAGCCNGCACNANCCGGCCCN
GANCACNTANAAACNAACGAANCANNGAGTANGAGCANGNNCCAGANCAGCTCTACACNC
CAGGCNANGTGGAGGTGGGGANNGCACCAACAAGGGGCGAAGCCAAAAAACNACAAAGGG
CNAGAAACNCCGGGNCACCAAACAACCNNCNACCAGGGGGCCNCCCCACCCCCGGNAANN
AAAACCACCAAAAACAACNAAACCGGNAANNANCGNGCCCCNANGCCNCCNAAAAAAAAA
ANCNGCNCCNGGNATAGACNAAAAGGGNGGCNNANACNNCCCAAACGNNACAAAGGAGGG
GNNCNGNNAGGGAGGGGGCCAACCCCCGCNNNGGGNAANAANCNGCAANNNAAAAANNAA
CNGGGGNGTCTCGGGGANNGNNGACCGGNGCNCCGGNGNNCCGCNANGCNGNNGGGCAAN
ANANNAACCCNAGNGNNNNNNCCCCCCGCNGAGNCNACCCNCCCCNANNGGAACANNANN
NCCCAAANCCCCCCGNCCGGGGNNTTNCNCNCCNCNNNANGGNNNNCCCAATCGCNNNCG
NTTCCCCCAAGAGGCGCCGAggnggnaannaanggngnancgccacacagngccncngac
aaaaaaacacacnaaccancncnagaggangancgccnagncccccnnngncccccnnag
anccnccaganaccannanccncgaancgccccagcgngggngngncnncgcnnggcccg
accgcgggnggagcngannccccgcgggnncgacgcngagcccccccgagnggccccnag
agagcnnngggccccccacnctgnangaacnacaanaccacnnagcanagcacnccanng
ganagaagnacannnagcnagaggancanagcanagaanagagggagagaggccncagag
aagngccanaaaaaggcgnagnccgcggaagncnangcagganagnnagnccgcncnccg
ngacacagagnagggcngcgccngacanagnaaangacgccagcaagnnagagngagaga
aaagaccaaaccncncccgcgagaagnnaaanan

Library Name / Clone Name np / np68023_0309
Strand Plus
Insertion Point 18624418
Chromosome Band 2R
Flanking Sequence
anacttgntgngcanaacccgcattttgacgttantggaagtctcttgccgacgggnacc
accttatgttatttcatcatgTTTAAAGCCAAATACAACGCACACTAGCGAAGCGCGAGN
AGCGCCGCTCCCGAATTGCTCTCTGCAGCATGTTTCGTTGCTGCACGAAGCGCACACGAA
GCGTCTTCGGCTCCGCTCGTGCTTGTGTGCGTTTGTAAATTGATTTTATTAGTTTTTCGT
TGTTGTTGTGTGTTTGTCGCTGCCGCTGTCGCCGTCGCCGCTGGCATGGCAGAGAATGAT
TTTAAAAAAATTTTGAAATGCGGCCCTTTAGTCAGTAACTAAACGTGAAGCAGTGCGAAC
GCGCGCAGCGGCACAATTCCAGCGTTCTTGGCTTTCATCCGGCGTTCTTCCCCCATCAAT
CACTTAAGAAACCCGCCCAATGATACCGATACCTAGTGCTAAACACAATTTTGAATCGGT
TTTCGAGTGCTTACACAACCAAGAAACCAACATATAAACCAATTTACCCATGTGAACATG
TGCAATTAGCTTGCAGAAACAACGAAGTTCTAGAAATCAAAACAAACACGATAAACTTGC
AAAAACTCTCGCTTTTCGGATTATCAACAAACACACACGAGNGAACTTTTCGCAAGGACT
TGNGAAAAGGATAACGAACGCACACAAACAGACAATCAAAAGGGTNAATATGAACATGGN
TNACACCAAAACATATNTACAGGGNATCCGNAGNGNNGGNCACAAACATTGGNAAAGGAC
TAAAACNAANGGNATNNNNNtatnctacctntncntacaaaaggatnctnngaattnaag
gggccagnctnnngangataacnagcaanatnnnnnagnggggcttatnancnngaancg
aaaanttggccatnca

Image Files
Embryo

e1 (->Large)

e2 (->Large)

e3 (->Large)

e4 (->Large)

e5 (->Large)
Larval GFP

g1 (->Large)

CLOSE