Detailed Information [104992]
 

Strain Information
DGRC Number 104992
Genotype with FlyBase Link y[*] w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}gish[NP5405] / TM6, P{w[-]=UAS-lacZ.UW23-1}UW23-1
Genotype y* w*; P{w+mW.hs=GawB}gishNP5405 / TM6, P{w-=UAS-lacZ.UW23-1}UW23-1
Break points/Insertion Site 89B16
Map Viewer
Related Genes CG12785 gish
Original Number 5405
Chromosome 3
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP5405

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer TM6UW23-1
Cluster id 1515
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression muscles
Larval GFP single cell associated with tr node.
Larval X-gal not in discs. (s.g.)
Adult GFP ubiquitous in young adults, become limited to thorax.
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np47055_0912
Flanking Sequence
NNNAGNGGGGGGGGGGNGGGGGNGGGGAATTTNNNNNNNNNAANNNANNGGGGGGGGGGN
AANANGCCCNNNAANTTGGGNGGAGNAGNGAGGNAGAGGAAGNAGAGAANAAANGNGGGA
NNAANACANGANNNTGNGNAGAANANANAAGAANGNGACCCNGGGNGCNNGNGGGGGNNN
GGGTGGNGAANNNGNGAGGNGNNGGAGAGGGNGAGAGGAGANGGGGGGNGNGAGGGNANG
NGAGGGCGNAGAAGNGGNGGAGGAGAGGGAGGAGNGAGAGNGNAGGNGAGNGNCAGANCA
NAANGGGCNNGNGNAAANGAANGGNNGGAGGNAANAACNGGGGGGGANAAGANNANGAGN
AAAGGAGAACAAGGGAGAGNAAGAACGAGAGGGAGAGGAAGGAGCGGGNAGGNGGNNAGN
GGGGGGGGGGGCGGNNGNGAGAGGNAAAAANAAGNNAGGGGGNGNAGGAAGNAGANAGNG
AGNGGNANGAGGAGAGGNNGNGGNGAAGAGGAGCGAGNANCNANGAGTAGACGNGNANGN
AGAGNGAGAGNGNGCGGGAGGAAGGGCGGGANGGAGGANAGNNGANGANGGGGNGCGCGG
GGGTGAGNNGCCAGGAGGANNNGNGAAGAAGCGCGAGNAGGGCGNNCNGNNGGNNNCCAG
TNAGNCAGTTGNAATNAGCGAGGACAGAGCAGAGGAACNAAGTGGGNNGAAGGGNCGGGG
GAGAGNAGGNGGGTGATGCGGCGGNCGGGAGGNTNAGGAGAGGAGCGAGAGTAGGANGAC
CGGNGAGGAANGAANAAGAGcnngcagggagnggngnnaagangagcagggacgcgagnc
angagnagaggngagttgngagagaganaaagagnggagcagannnagagggtgngannc
aagaggccagnaaggnngaggggggggaggggngtgnagtgnntaggnantngngggtgn
gagnagaggnggagangggcggaggaggnaatagagcaagaaggagagagncanagaggt
angcgnaggaggaangnggggcgggngggagggcnaggacgggnganncagagaggagan
nngangagacggnnnngaggntaagnnggggggaagnggaggagcnagacaacgnggaga
nagacanaagagacgaggggagngnacgnnagagnaggggtnnngaggagannataaggn
tgngnatccnncngnnaagganagaaaaggggagaaggcggngacnncaagnngcngaga
gaagcgnantaggggcagannagcatgaagannngaagagngnggaggaggggngaggag
angnangagngggaaggngagagcgngtaggggnggggngnncgaangcngnggacgngn
agnagngnggagagaacagnggagagnanggaggcnggaggnngangnggaaagggagag
naagggggagagagnagancgcaggganccngagagaagngcgagggggagnccggangg
agagnnnngganangcnagcagaccgcaannagaagggaagngngngagnggggaaggan
ntnngncggggngagngngagnnnagaggnagggggtgaaggangaanaaanngcggagg
gngcgggaangccgngagggaagnnangggnggagcagtcggagggananaagggaggna
ctgncgggggagggtanggagcggannnggnnaanaaagggnnaggnggnagngctnagg
agngggggggggngggaggacgnnnangataaagaaangcagncgannnacaacgggggc
gaagnggaggg

Library Name / Clone Name np / np66703_0309
Strand Minus
Insertion Point 12106620
Chromosome Band 3R
Flanking Sequence
ggggggnggnntngtttgtttttgggnaantcacacgngngtnaatcgngacncgtnntc
tngggggnggtangaaaccctgccgacgggnaccaccttatgttntttcatGCATGGAAC
ACACGATGCCGAAGCCAGCGGAAGAGAAGGAGAGAGCGCAAAATTAAACCCACACGTAGA
AAAATTTTAGTAGATCCNCGGNCGGGCGCNTAGGCCACTAGTGGATCTGGATCCTCTAGC
TAGAGNCTNTGTTTTTTCGNANTTTATNAAANGNGAAACTTTAAATTNGGGGGGNGCNCT
AATTAANATTANGAGNNAATNNAAACCCNACGGNCATGCGNGGGGNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Image Files
Larval GFP

g1 (->Large)
Adult

a1 (->Large)

CLOSE