Detailed Information [112613]
 

Strain Information
DGRC Number 112613
Genotype with FlyBase Link y[*] w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}Pk61C[NP1295] / TM6, P{w[-]=UAS-lacZ.UW23-1}UW23-1
Genotype y* w*; P{w+mW.hs=GawB}Pk61CNP1295 / TM6, P{w-=UAS-lacZ.UW23-1}UW23-1
Break points/Insertion Site 61B1
Map Viewer
Related Genes Pk61C roo{}896
Original Number 1295
Chromosome 3
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP1295

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer TM6UW23-1
Cluster id 1718
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression hg, muscle subset? (SG)
Larval GFP pns & general stain
Larval X-gal sg, epi
Adult GFP internal
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np26245_0807
Strand Minus
Insertion Point 112178
Chromosome Band 3L
Flanking Sequence
tttttcgtgcactgaatttaattgtatacttcggtaagcttcggctatcgacgggaccac
cttatgttatttcatcatgCGACGGGGCAAAGCGAAAACAAGTTTCAGTCGAAATCCACA
CAACTACATAAGGCCAAAGAGAGCGCACGCTCTTTTTGAAGAGAGAGAGTGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGNGGGGAGACNNCCGNNTTTCTATCTGTANACANGCAAGANG
CGGACACTCTATAANAGTGGGAAAGANACANGGCGACAGGCTAAGANTGCGGCNCTGCTG
NAAAAACTCNTTTTTCCCGCTGGAAAAGGAANATNTGNATAAAAAAGAATTCGNGGNNTT
TTCGCGCGAAAGAGANAGAGANGTGGTGTAAAAATAAACAAGAATCCGCNCCCNTTTACN
AATACATACACAGGGCAACGANGGAAGAGANTTGGTATATCTGAAANACAGAGCGNACAA
AACAANATGCTNGAAAAGCGAGGGGGCATCTCANAGCGNACACNCTGATACGTAGTAANA
CATACCANCGACGGCNNCTTTAANTGTANATATGTATATANACGANGTNTGTANGCGGGT
GNGTGTGNGCCACAACCACAGTAAACCTAGTGACCACANACCGAGCNACAGANATGCAAG
NGANAGGCCTTTGCGTTGTTNCCCNTCCNCTTCTCAAGNTTTTNGCAAAATAAANACNGC
TAAANAANACANAGGGGTGAACTCGGGTCGAAAATACATAAGAGAGNACCGCCNCCAANN
ACCCNTTTTGNNGGGGNCCCttttagganggcaanccctcccacttntnttcttttaacc
aatnaatnctggagagcctnctgggcataaaancacggattggggggttntatgaagagc
tggcgagnaatnnaacaaanactgttttgnccttgttctctnttttcgaaaagangcncc
tt

CLOSE