Detailed Information [103808]
 

Strain Information
DGRC Number 103808
Genotype with FlyBase Link w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}Mi-2[NP0896] / TM3, Ser[1]
Genotype w*; P{w+mW.hs=GawB}Mi-2NP0896 / TM3, Ser1
Break points/Insertion Site 76D4
Map Viewer
Related Genes CG7757 Mi-2 CR32216
Original Number 896
Chromosome 3
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP0896

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer TM3 Ser
Cluster id 1994
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Lethality semi lethal
Embryonic Expression a small # of cells
Larval X-gal sg, mg
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np69065_0810
Strand Plus
Insertion Point 19828019
Chromosome Band 3L
Flanking Sequence
nancgtgcactgnanttagtgtatacttncggtagcttcggctatcgacgggnaccacct
tatgttatttcatcatgGCACAGCCGATGATAACACTGCATATACGGTAACACCACAATA
AGTGTGAACTAAAATGAATTTTCCGTATATTACAATTGACACTTGACAATTCACAGGTAA
AGTAAACATCTTAATTGCTAAAGAACTTAAGATAAAACTTAATTTTAAAGGATTTACAGA
GTATTCCACTCAAAACTTTCGACCAAAACAACCATGTAAAACATATGTTTTGATGAGTGA
GCTGGACGTCTATATATTGCCTGCATTCGCGAATGGAGGGAACACAAAAATGCAATAAAA
AATATGTGTGGAATGGAGGAGGCGCAAAAGACCCCAAAAAAACGCGCCACACATGTACAA
ATTTCACCAATTGCTGTAATACAAATAGTTTATAACGAGGTACAGCAATGACAATGACCA
ATTAGGATAATAGACAACAATAAACAATGGGAGGGGGACGCAGCACGCTGCGCGGCTTTG
CGGCTCTTGAACATGACCACGGTTCTTAGCCTGACCGAGCGACGGTCGGACCGAGTTTTT
TTCACGCCGACATTTGGCCGACTGAAACAATGCACTTACCCTGGAAATTATCGTCATTCT
CTTCCTNCGATGCCATTGTAGCACTCGAATGCAACTTTTACACTGTTTGAGCACACGAAA
TTGTCTTTAATTTCCACACCAAATAATTAAGCNCCACAGACNCGACGAGAAAAAATAGTC
CAATTGTAGGCNGCTTCAACaaatatggcggagcggggagcgacaaaaggggagaactag
ggtgcncccgataaagaagcgaacggtccctggcgactgacaccctgacttttttgttt

CLOSE