Detailed Information [104374]
 

Strain Information
DGRC Number 104374
Genotype with FlyBase Link w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}E2f[NP3094]
Genotype w*; P{w+mW.hs=GawB}E2fNP3094
Break points/Insertion Site 93E7
Map Viewer
Related Genes CG6353 E2f mir-11
Original Number 3094
Chromosome 3
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP3094

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Cluster id 1580
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression sg
Larval GFP sg, late epi
Larval X-gal epi, hg, mt
Adult GFP internal
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np34855_0907
Strand Minus
Insertion Point 17449477
Chromosome Band 3R
Flanking Sequence
nggnggngnnnnnnnnagagggnnnngggggtgnnnngttttttttgnnngggnaanaac
tgggggggnnaaaaaacccccttttttgggngactnncggnaaagaccncggctatcgac
gggnaccacctttatgttatttcatcatgCTCGNGTCTCTCCGATTCTCTTTCTCCGCGT
GTGGATTGCGTTTTGCCGGCGACGGCGACTCCAAAAAAGACACGGCACAACACACTTTGT
GGCCCAAGTTCAGTTCGCTTTTCGTCGCCAGTCCGCAAAAATGTGAAAATGGAAAACTGA
GAGAAAAACCAAAANGCCGCAAAAGACTGCCTCTGCAAGTAAAAGATTCAAGTCGCTGAG
TAGCAATAGCAAATGCTCTAAAAAATCAAGAATAAAATAAAATAAAAGNGCGGGCGTGTA
ACAATTATGTGATATCTACAACAAATGCTCGAACTGCTGACGTCACGCACAGAATCGTAG
AATATATAGAGAATAAAGAAGAGAAACGAAAACGTCGCGTAGTAAAGTTAAAAGTTCCCA
CACCACCGACGTACTCACACTCGCACACACACAGACTGAGTCAAACGAGTAAGAAGCAGC
AGCACATTATACGNGGAATACAAAAAGTAACCGACAGAAAAGGCAAAACGCCCGCAAAAA
AATGAAAAATTTGCAAATATGAAACGGGNGNGATATTCAAAAAGAGCAAGAAGAAGCAGG
CGGNGGGGGAAAAAAAAGCAGAGCAATTGGGNGGGGGGTGCGGGGGGATATATAGAAAGG
CAAGGAAAACCCAACAAAAAtnccattttttaggggggcgnattccaaacaaggacaaaa
aaaaanggaagcaangggggggnnccccaccccnacccttngggggancgggnngaannc
cnnaggnagnggaacccggnngcccaaaaaaaccccaannnnngggggggggggccccgg
ntntnaaagggaaaggggnaaagncccnnccccnanaagggnaannccctnttnnaaaaa
ccaaaanaaaaccccaaggan

CLOSE