Detailed Information [104538]
 

Strain Information
DGRC Number 104538
Genotype with FlyBase Link y[*] w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}NP3555 / CyO, P{w[-]=UAS-lacZ.UW14}UW14
Genotype y* w*; P{w+mW.hs=GawB}NP3555 / CyO, P{w-=UAS-lacZ.UW14}UW14
Original Number 3555
Chromosome 2
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP3555

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer CyUW14
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Lethality lethal
Embryonic Expression weak muscles (TU)
Larval GFP gut, mt
Larval X-gal mg, mt
Adult GFP subregion of each tarsal seg. ant, scutelum, dorsolateral region of notum.
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np13315_0727
Flanking Sequence
cgtgcactgantttaantgtatacttcggtaagcttcggctatcgacgggaccaccttat
gttatttcatcatgTCGCGGCAGTTGTTTTTGTTTGTCCGGCGCGTTCGCTTGCTTCACT
TATGCGCTTGTTGAAAATCAAGGAAAGGGCGCGGAAAATAAGTTTAATTAAATATTTCGA
GTGGCTCGACTAACACAGCAATTAAGCGAATGTGCAAAACGTGAAAGCAGTTGTGAATAA
AACGCACTCATCGCGAAATTAAAAGCTTTTTGGGAGCGTCCTGCGATGGAGAAACGCGTG
AGGAAAAATCAATTCGTAAGTAAATGGGCGACGCGAAAAACGGTGATTTAAAAATCAAAT
GAAATGAAACGCGTGCGGAATTTACCTGAACGGAAAACTAATCGGTCAGCAAAAAATTTG
CGTTTTTGTGCCAAAACAGAAAGCGCAAGAAATATAATATACAATTGCGCATATGGTGTA
TGTACATAGAGTGCAAGAAGAACGTGACAAGGGAAGAGCCAACGAAGGTGAAAGAGTGTG
AATTAAACCCAAACATTAGGAACCAACCAGTTTAAGCCACTGTTACGGCAAGTACGCACG
AGATATCATATGTACTNTATTGGGTTCCACTGGAACTGAATTTGCTNGAANGAAGTGGAA
GGAGAATTGCCGNTGCCGGCCTTTCTTTCAGTCCGGCCCTACACTACCAAGNCCCTTGCT
GNAGGATGTTAAAATAAGCTTATTAAGAAAGAATTGNGAACCGTTTAAAAAAAATGCTGN
CTTTTGGGTCCCCTTTCTAAtttttagtaaaccnttgatcnaaaatcataananaaaacc
gcncccaananccctttttgtngggggccgttttagganggcagcccttcccattgtntt
cttttaaaccattaatcctgagngcc

CLOSE