Detailed Information [112223]
 

Strain Information
DGRC Number 112223
Genotype with FlyBase Link w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}Arf79F[NP0567] / TM3, Ser[1]
Genotype w*; P{w+mW.hs=GawB}Arf79FNP0567 / TM3, Ser1
Break points/Insertion Site 80B2
Map Viewer
Related Genes CG11109 Arf79F
Original Number 567
Chromosome 3
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP0567

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer CyO;TM3 Ser
Cluster id 2042
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression a small # of cells
Larval GFP sg
Larval X-gal sg
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np52875_0227
Strand Plus
Insertion Point 22789087
Chromosome Band 3L
Flanking Sequence
ctgaattaagtgttacttcggtaagcttcggcttcgacgggaccaccttatgttatttca
tcatgGCCCACACTAAACACTCACACGAACATCTACATTACTGCGGAACTTCTTAAAATC
AAGAAAAGTATCTCTGCCTTGACATACCACCCCCTTTTTCGACTGAAAACGCATACGCAC
CAACTAATTGAATCAAATGCACACGGCTAGGAGCGGAAATTTTAAAAACTTCTGCTTGGA
AATGTCTAAAATCACAGAGCAAAATAAAACTTGACCGAGAATACACTTGCTGTTGAAAAA
ACTGCAAACTCACCAACATAAACGTTGCCGATAGAGATGGGCGCAGCGCATGAGCTAGAG
CGGGATGCCGATGTTGTGTAGTCCCGTGGTGAAAACTCGGGAAATGCTGCCACGTCTCTT
CTCCGCCACCTCGGCTAGAGTTGCCAACGATTTGGATTAATCGATTTATCATTGTCGCAC
AATGCTCACTCGATAAAGTTCACTATCCAGGTGATTTGAACTAAGTTAAATGTTAATATG
TTTTACCCAAAAACACCATTTTTGGTGAACCCGTTGCTGGAAGCCGATATCCTTAAAGTG
AATGTATGTACTTTCAATGTGCACAAATACGTATTTACAACAAAAACTGGCTTGCAAATT
TTATTAACTGGTAATTCCTGGGTTTGNCAAGTCTGCTGCACTTGCTCCGCTGTTGGAATG
GGCTGGGCCTTACTCCCAAAGTCACCACTTACAGGGTGACACTCTTAGGNGGTTCCGTTG
ACGACTTTCGGAAAAGGTTAgaagaaaaactcgccttcgctaccggggtaaaatctccaa
gggtttactgnttgccaacctaccccgggaggttgggcattgatcgaaaatccataaana
gnaccggcgccaagaacccttntggtngggggcccg

CLOSE