Detailed Information [112322]
 

Strain Information
DGRC Number 112322
Genotype with FlyBase Link w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}CG9674[NP0771] / TM3, Ser[1]
Genotype w*; P{w+mW.hs=GawB}CG9674NP0771 / TM3, Ser1
Break points/Insertion Site 73D1
Map Viewer
Related Genes CG9674 CG9710
Original Number 771
Chromosome 3
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP0771

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer TM3 Ser
Cluster id 1942
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression muscle
Larval X-gal sg, gc
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Rust K, Byrnes LE, Yu KS, Park JS, Sneddon JB, Tward AD, Nystul TG.
A single-cell atlas and lineage analysis of the adult Drosophila ovary.
Nat Commun (2020) 11(1) 5628 [PubMed ID = 33159074] [RRC reference]

Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np25615_0807
Strand Minus
Insertion Point 16756374
Chromosome Band 3L
Flanking Sequence
ATGGGGNAAGGGGTTGGTTNGTTNNTTTTGGGNNGANTCACAAGAANNGGAAANNGAGCN
CANNNACTTGGGGGGNNGGAAAAAAACCCTGCTATCGTACGGGACCACCTTATTTTANGG
NCATCATGAGTTAAGGGTTCCGGGTGCCCCTTTTTCTTACCACAGCTTTTNCTGATTCCC
GNAGGAGTTCCTCTAGAAAATCAATAAATTTTACATGGAGCACAGAGAAACACAGACACA
CACGTNGAAAAGAGGGAGTGTGGGAAGAGGNNNNATTGCAGAGAGCAGGAAGANGNGGGN
GAGCAGAAGCTCCCGCACCAGAACTGACAGGGGGGGACATAAAANNAGNAGCTGNTNGAT
NCGCTAATNNATGGGTACTTAAAATGATAGATNNATNGGAAAGGAAGGGNNNNCTTAAGN
GCTAGNNACGNGNNGNNNGAAACATNAAGNGANNCATNAANNNNNAACCAGNAATCNNNN
NCTTAAGCATANATNATANACGNNANNNATGANGNGCGNNANNAAAANNNANNAAANANN
ANACNNNNAAGAAGNNANAANAAAAAAAAANNGNGAAGNGCGCAGNNNAANNNNGANGNN
NNNNAAAANNAANAAAAANAGGNANNNGNANGGNAANAAAAAAAAAGGANGANAAAAAAA
GGANACCACAAANGGGNNGNGANANAACNGANNNAANAANCANNNNANAGAACNGNNNNN
AAAAAANCNANNNNNGNGGGNNNNNNNNNANGAAGGGNNANNNNNNNNNNNNGANNNNNN
NNNNNNNNNNGNANNGNNNGnnnannnnnnnnggnnnnnnaannnnnngnaannnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggnnngnnggnngnnnnnnnngnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnan

CLOSE