Detailed Information [112359]
 

Strain Information
DGRC Number 112359
Genotype with FlyBase Link w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}NP0839 / CyO
Genotype w*; P{w+mW.hs=GawB}NP0839 / CyO
Break points/Insertion Site 55E1
Map Viewer
Related Genes CG10927 CG30332
Original Number 839
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP0839

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer CyO;TM3 Ser
Cluster id 855
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression a small # of cells
Larval X-gal sg
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Kain P, Dahanukar A.
Secondary taste neurons that convey sweet taste and starvation in the Drosophila brain.
Neuron (2015) 85(4) 819-32 [PubMed ID = 25661186] [RRC reference]

Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np41355_0907
Strand Minus
Insertion Point 13675520
Chromosome Band 2R
Flanking Sequence
gnnnngggnggnggggnnnggnnnagngggnnnngggggngntnnnggtttttnttgggn
ngggacacanacggggggtcaannanccccntttttttggggactnncggtaagactccc
ggctatncgacgggnaccacctttatgttatttcatcatgGACTNGAGTGTCTTTCAAGT
AAGTCAGTNCACTCTGAGACGCGCGCTGGATATGTCGNTCCTGGAGCGCTCGAGCTGTTC
CTGCGAATGAGCGTGTGTGNGCCAGTGTACCGCCCCCTACCCGTCAAGAAAAAAAAAAGG
GAAANAAAAATNTCGNCNGNAAAAAGNGGAAAAATNATNTNTGAAAACNCANANGNGGAT
CGGCAAGGGCAGCCGNANANGGNANACNAGAGGGTTTNCCATTNGCCGAAATNANAAGAA
ACGGGGCNAAGGGGATTGGCNCGGNAAAAACGGGAAAANNAGCGAAGCGCGANANACTGG
AATCGGNAATTGGGGGGNTTACGTTTGGTTTNCGGNTNCGCAAANAGNANGGGAANAGCC
CATTNCTTAAATTCAATCAACAANCGGGNGNNGGGGGGCCCGCTTTGGGAGAACCCCCAC
AATTGGTNCTAAGCCCAAAAAANGGAATAAAANAAAAGCCCCACCCCAAAGACACAAGCC
CGGGAGCGGGTTAAGNCATCCGAAAGNNCCGAGAACTGGGCGCAACATNGAGAAACATCC
GGGNATTCNCATTCCAAAACGGNGGACACCAACNGGGGGCCACAAAGCCCCCGAACCCNG
NGGGAAAANTGGCCCTNACCtggggagcctngnaaaccgggaaaagaaaacggcgactag
ggggggaaaaaaagccaaaaacccnnnnctnnaaacngggaaaacgnnccttttccgaaa
aaanaaacgggaaaaaaaaaatncncannttcnggggnccgggggtnaaaaggnaaaann
gggccccttantttaaangggcccccccat

CLOSE