Detailed Information [112866]
 

Strain Information
DGRC Number 112866
Genotype with FlyBase Link w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}mbo[NP2294] / TM3, Sb[1] Ser[1]
Genotype w*; P{w+mW.hs=GawB}mboNP2294 / TM3, Sb1 Ser1
Break points/Insertion Site 87C5
Map Viewer
Related Genes CG6188 Cyp313a4 mbo
Original Number 2294
Chromosome 3
Comments No Sb[1] expression. 4Nov2022 T. O.
FlyBase Insertion: P{GawB}NP2294

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer TM3 Sb Ser
Cluster id 1466
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression scattered cells, dpm
Larval GFP sg
Larval X-gal sg
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2022-11-21
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np22655_0807
Strand Plus
Insertion Point 8504767
Chromosome Band 3R
Flanking Sequence
tgggggnaaggnntgnnnngttnttgggnngacnccacgnggggnaaaaagnccnancac
tnggggacnnncgnaaaancctcggctattcgacgggaccaccttntgtnatttcatcat
gGCCCGGCTTGNAAGTCAATGCTAGTGTGATAGTAGTCTGGGGAAATCCGCAAAGNATTN
NTTTTTAGNATTTNTTTAATNCGAATNCATGAAACAAGAAATTNGNTAAAAAAACGCTAA
CACCAACATTTTNGGAAAATGTACTAANAANNATNGCTGCTTAAACGGGGNAACGAAAGA
CGTNAGCATAAATCANGCTATAAATNNAAAAAAGGGAATAATNGATTAATAGNNAATAAA
AGATNATAAAAGGNAGANGNNATNATTNNNNAATATGGGNATAATNCACAGAACCCATTA
ATNCAACAACTTNNAATAATCTATNNAAAANCACTAAGGGCTATAAACATTNAAGNNCTC
TTTGGGAGCTCCAACAGGGGCACAGATNNCAACTNCATCGNAANATCTNCAACAAAGNAT
AGATNNNCGAAGGGAAAACTCGNNNNAAACCTANAATNCCGCAANAACTNGGCTAAGGNA
ACTNNCGCCGANATNAAGGCATATCNCCAACCTAAACAGAAGGAAANAANAAGAATATAG
CTAAAACAANGGNCATAAANNAGCGANCGAAGAAAACANAAGAGAGAACCGNNGNCAAAG
AACCCAANANNGGNGGGGGCCCGNNNNCAGGAAGGGCAAGCCANCCGACANGNNANCCNN
NNANACCAANNAAANCCAGGaagagcnncccngggcaaaaaaccaacggnaanggggagn
naaaangaagagcngccgngnnaanngaacaannaacnggnnnnggaccnnggnacnacc
cnnnnccnggangaggnnnnccnaannnagcnggnncaagggnnnaggnaanannccccn
ngaacnnnnnnnnnnggnnnnnnnnnnnnnnn

Image Files
Disc

d1 (->Large)

CLOSE