Detailed Information [112902]
 

Strain Information
DGRC Number 112902
Genotype with FlyBase Link w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}NP2369 / CyO
Genotype w*; P{w+mW.hs=GawB}NP2369 / CyO
Break points/Insertion Site 28E1
Map Viewer
Related Genes poe Trfp CG7466
Original Number 2369
Chromosome 2
Comments FlyBase Insertion: P{GawB}NP2369

NP line. Received from the National Institute of Genetics.

Balancer CyO
Cluster id 1101
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression sg
Larval GFP tr
Larval X-gal tr
Adult GFP internal
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np21275_0807
Flanking Sequence
GGNGGAGGGNNGNGTGGGGGNGGAANAAAAAGGTTTTNAGANNAACNANCTGNGGGAGNA
AAGCCAAATATTGGAGACNNCGGAAAGCCNCGGCTATCGACGGGACCACCTTATGTGAGN
NAATCATGCCACANAGNTGCAAGCAGNANNGCCAAACAGCNGNACAAAAAACGACAAAAN
ACGAGAAGNCCCCNNANANGAAAAAAAAACNGNCACAGCACAAAAANNGGCGNNNAGGNA
NAGANGNNGCACGGAANAAACCCTGTNTGTGNNNNCCACGNGNCAAAGGGGGGGGGGGGG
GNNNNCNNCCCNNNAAGNNANCCNCGCNNNAGNGGANGCNCGCCCNNANANGGNGAGCNC
NNCNNGANGGAAANCGGCGGCCCCNNGANGANAGANCAACCNGNANNNACAAAACGAAGG
NNNNAAAANNNANNANNAAANNNANNCNNGGNNGGCCGNGNNNACGCNANNCNCCNNNGN
NCNNNNNNGNGGGNGNNGNNGCNNGANNAAACGGNNNGCCGGGAAGNAAAAACCCNNNAN
GNNGNNCGACACCNCCNNGCNANACANNAAGNCNCCNANNCNAGNGNNNNGNAANGGAAA
NNCCCCCCCNCNNNGNCNNGGCNAANCNNNGGGGCCGNGGNNCGAGNNGANAACAGCANN
GAGAAAAACANNCCGGAGNAGGNGGGNANANGCANGGNAGNAGAAGANGANGAGCCAGNC
NNAAGGGNGAAGAGGGCAGCANGAGGANNGAGGGNGAGNGANGGAGAAGAGAGAGAANGG
AGCAGAGAGGNAGGAGANAGcaagnagangaangagcaagcgngagagagagcagagagg
aagaagggagagnagncnagaaaagaananaagganaaagngagcgacggnnnaaagcgg
cgaagcgngnggagannaagacagcgnccgacaggaagannacgggnngncgnngnagnn
cagaananaaacccggnanaccgganagagcacaaacncgcnngnccnnanacnacncac
gcnaganaacgnnannagagcgaanaaaacacgnncaacacngngngacnaanaagcnnn
nngcgnagaaannacgccnnngaagnacanncnncnanaancagagncagacnggagnag
aanaacnaagcacangaaanccacnacganaangnnacnacaagngngaccnnannccan
accgcgacnnnaanacnannngancgccngnacgcgaacgcgangacgangaaaagaaca
cnaaancacgcgagaacgccagnaganacanagagnaacanaaacaaann

Library Name / Clone Name np / np59353_0309
Strand Minus
Insertion Point 8063907
Chromosome Band 2L
Flanking Sequence
ntttttactncgcacttattgcaagtcatacgttaagtggatgtctcttgccgacgggac
caccttatgttatttcatcatgCTGTGTGGTATCCCTGCTCGCACGGCATTTTACCGTTA
ATGAAATCTGGCCACACAGTAGGCCGAGTACTCAGTACTATCGGGCAAATTGACGAGTTT
ATTTAAACAATAATGTCGGCCCACAGCGGCGGAACGGATTGGAATTCCGTTGTTAAAGCC
CTGATACTTAACCGTACAGGAGCCTTAAACAAGAACGAAGTTGTTAATTTGCTCAAAGCT
ATCACGCGATGGTAAGTACAAACGATCCTCTAGCTAGNGGCTTTGGGCACTNGCGGATNA
TGGAAACTNTAACTTAGNCTTTGAGTNCGTCTAAATAATANTATGAGANAATGTTNAAAC
CCACGGNCNTGCTGTANGGGGTTNGNNATTATTNANTANNNTNNNNTNNTNTNNNNNGNN
NNNNNNNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNNTNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CLOSE