Detailed Information [113642]
 

Strain Information
DGRC Number 113642
Genotype with FlyBase Link y[*] w[*]; P{w[+mW.hs]=GawB}NP5236 / CyO, P{w[-]=UAS-lacZ.UW14}UW14
Genotype y* w*; P{w+mW.hs=GawB}NP5236 / CyO, P{w-=UAS-lacZ.UW14}UW14
Original Number 5236
Chromosome 2
Comments NP line. Received from the National Institute of Genetics.
Balancer CyUW14
General Information NP_lines
Genus Drosophila
Subgenus Sophophora
Species Group melanogaster
Species Subgroup melanogaster
Species melanogaster
Embryonic Expression weak epidermal stripe and many others.
Larval GFP epidermal strip, prob posterior comp (last two rows in dbd). gut.
Larval X-gal hinge region of wing and haltere discs. (s.g.)
Adult GFP uniform
Reference Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [RRC reference]
Last update 2020-04-03
Research papers using this strain
[Please submit your publication]
Hayashi S, Ito K, Sado Y, Taniguchi M, Akimoto A, Takeuchi H, Aigaki T, Matsuzaki F, Nakagoshi H, Tanimura T, Ueda R, Uemura T, Yoshihara M, Goto S.
GETDB, a database compiling expression patterns and molecular locations of a collection of Gal4 enhancer traps.
Genesis (2002) 34(1-2) 58-61 [PubMed ID = 12324948] [RRC reference]
Stock Request

Library & Clone Information
Library Name / Clone Name np / np49325_0912
Flanking Sequence
CCNACCNAACCNGGGGGNNGAAAANAAAAAAAAAAAAGANATTTTAAAAAAAAANAAANT
TNTAAAGGGGAAANNAAAAAAAACCAAAATTTTNAAGGGGNNCCCNNCGNCCNNCNCCCG
AAANAAAAACAAAGAAAAAAAAAAAANTTTTTTACGAAGCCCNACCACNCACCAAAANGN
CNNTGCCCCCCCGNGGAAAACAAAAAAANAAAAAAAAAAAAAAANAAAGTTTCGGGGNGG
GCCCGNNNNCNGCCCGCCGCACCACCNGCNCCAGCNAAGAACCCCCGCGGCGANCNNCCN
AGNAGCAGCNANNCAGNNAAGANNCGNNGCGCCNCNCNNAAAGGNCCNGNGCAGCCAACA
ANNCANCAANNACAGCNCANGGNGNGCGNAACNACANNNANNAAAAACNGNCACAANCCA
NCNGGNCGGCCGGNAGACACGNNNGCGGGGGAGCANNGCCGCGCCGNGAGNNCCGAAACA
CACGCACGGAGNCNNNGCGCGCANNCACANNNCCGNGCGNNGNCCGCCGACGGNCANAAN
CCCANAAGACNNNAACACAANAACACCGCGGNACACCAACCNCNACNGANGGCCGCGAGN
NAGGGCGCACCGCNACNNANNCCCAGNCCNCNCCCCCGGAGGANCANGCCACAGCNNNAN
CNGCCCNNACGNGNCANCCCNNAGAAAANAAAACCCAAAGCCCCCCCGGGNNNANNCCAA
GACNGNACGCAGCNGGGCCAAANGANAAAAACNCGGCGNNGGGGCNNGNGNCANGANNAA
NNNAGGCGAACGCANNAACGcggncncnacngaaagagnnncannnaanngcnaannccc
nnaanaanananaacccnccgcgaaagccgccgcggancagcncnagnacagaanaagaa
gacccncaacccnaaangcgcnnagncagatngaaaccgngnnanccncngaaaancaca
gccgnacccacagcnccggcgcaccaccnncgnangncngnccgaancngccannncncn
cnccccnccggcccnccagaggccccgcncccnnggagcacccgcaaagcnacaacccnc
anataacgcncgacgnaccnncaagaangnaagcacagaagagnaaaaccgccnagnctn
acaacaaaancaaccaganaaacgacngcgcngacncgncngaagacnccgnccannncn
caacnggngccacnacgccnngnncacnncgcgngtganaacgaaaaaccagcgcgaccn
aaacnagcagccnngncnccgcncngcgcacgccgagtacccccnggacnacnncagtag
aaaaccccanaaagccccgngcncacanacngaacacacngagacacagtagccnacaac
cacnaacggngtnagcangngncacnnncaacngnngagcnctnnngaangagncagncn
ncgacnagaaagnancaaggacanganacnaaaagncgnaaacaaaancncacgannacn
nagaananncgtngcgaaaaaaataaagacaggaaacangannggaacggcgncgagaaa
cngcngcgacgcncccggggacanagaaagacacananacccagcccccccaccccnaaa
caaagnacaaggncggcnccgncgacacgnaaaagccaaccnnaccncanggaanngaaa
aaccanaanaaggccgnagaacaancaaanananaaaacnnang

Library Name / Clone Name np / np67793_0309
Flanking Sequence
GGGNGGGGNNNGNGTGGGGGNGGGGGNGGGNNNGGGTTTTTTGGGGNNGGGTNNNNGNGG
GGGGAANAAACCCCNNTTTTTGGGGGGGNNGGAANAACCCNGGCCGAGGGGNACCANNNN
NAGTTTTGGGGGNNNGGGNNNNNGGGGGGTGGGGGGGGGGNNNNNNNNNGNNNNNNGNNN
GGGGTTTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGNNNNNNNNNNNNNGNNNGNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGNNNNGGGGGGGNGGGNTTTGGNTTTTTTTTTTTN
NNNNNNNNNNNNNNNTNGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNGNNNNGGNNNNNNGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGNNNGNNNNGNNGNNN
NNNGGNNNGNNNGNNNNNGNGNNNNANGNNNGNGGGNNNNNGNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NGNNNNNNNNNNNNNGGGGNNNNNNNNGGNNGGNNNGNNNNANNNGGNNNNGNNNGGNNG
GNGNNANGNNNNANNNNNNNGNNNNGNANNNNNGGANNNNNNNNNANGNNGAANNNNNAA
ANNNGNNNNGNNGNNNGCGNGNGGNNNNNGNNGCCGNNGGGNNCAAANGGGCGNNGNAGN
NNANNNNNGGNANNNGNGNNGGNGNNNNNGGGNNGGNNGNNNNGGCANGGGGNNNNNNNN
NNGGGGNGNNGNNNNNGGGNCGGGGGANGGNNGGGNNNNNGANGNGNGNNNGGNGGNGGG
GGGNANNANGCGGNNNNANNnnnngngngnnngnnngggggnannganncnngggngnan
ngngnggngngggnnngnggnnganngcgagnnngncnnggnggggggnnngggagggnn
ggnngnnngcggggnnaangnnannngnganggngngnnnnaggggnggganggnnggaa
nannggggaaagngganngaanggggcnnnggnnagnnggncnnnnggggngggnnggan
ggggccnnnngganagggnngggnncganaananggannggngnggnggggnnnangngg
gancncgcagnggcggnngnaangngagggagnggcnagggncancgngggggnnnnanc
acnnggcgnnngnggagacgggggggngnnnnnnnnncnggcccggcggnngcaanagcn
nggngagggggagggn

Image Files
Disc

d1 (->Large)

d2 (->Large)
Embryo

e1 (->Large)

e2 (->Large)
Adult

a1 (->Large)

CLOSE